ދަރަވަންދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގައި މުންނާރެއް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިއްޖެ

ދަރަވަންދޫ ހުކުރު މިސްކިތުގައި މުންނާރެއް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެބުރުވަރީ މަހު ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.