ދަރަވަންދޫ މަސްމާރުކޭޓް ހުޅުވުން

ރަށުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އުއްމީދު ކުރަމުން ދިޔަ، އެހެނަސް ނުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުން، ދަރަވަންދޫގައި މަސް މާރުކޭޓެއް ޤާއިމު ކުރުމަކީ، އބަދުވެސް ދެކެން ބޭނުންވެފައިވާ ދުވަހެކެވެ. ދަރަވަންދޫގައި މަސްމާރުކޭޓެއް އަލަށް ޤާއިމުކޮށް، މާރުކޭޓް ހުޅުވުމުގެ ގޮތުން ހަރަކާތްތަކެއް ރޭވުނެވެ. …