ދަރަވަންދޫ އިންވިޓޭޝަނަލް ފުޓްސަލް ކަޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލުން

ދަރަވަންދޫގެ ޓީމުތަކަށާއި އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން އަންހެނުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްއިން ނިންމައިފިއެވެ. 2024 ފެބުރުވަރީ 10 ގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ 2024 ޖަނަވަރީ 14 އިން 21ގެ ނިޔަލަށެވެ. ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 15 ހާސް އަދި ރަނައަޕް ޓީމަށް 10 ހާސް ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.